SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

Checklist bodembescherming    -- VOOR VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN EN BEDRIJFSRIOLERING

De Checklist Bodembescherming is een hulpmiddel voor toezichthoudende ambtenaren bij het beoordelen of een vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte verharding of een bedrijfsriolering voldoet aan de wettelijke eisen. Het geeft de wettelijke eisen per 1 juli 2014 weer.

Wanneer moet een vloer of riolering vloeistofdicht zijn? Welke bewijsmiddelen zijn er en hoe zien ze eruit? En welke schade vraagt om vervolgacties? Deze en veel andere vragen zijn op een rijtje gezet in de Checklist Bodembescherming.