SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

Bodembescherming.NL

www.bodembescherming.nl richt zich in de eerste plaats op ondernemers. Het gaat om bedrijven die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit. Heeft de inrichting een Omgevingsvergunning bedenk dan dat in die vergunning andere eisen gesteld kunnen zijn. U vindt op Bodembescherming.nl antwoord op de vraag welke verplichtingen op het bedrijf van toepassing zijn. Verder vindt u op Bodembescherming.nl praktische informatie om invulling te geven aan die wettelijke verplichtingen.

www.bodembescherming.nl