SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

1.5 Zijn de bij een BIC aangetroffen gebreken vakkundig hersteld en heeft regelmatig onderhoud plaatsgevonden?

Opmerking

Informatie

Bij een geconstateerd gebrek verdient het de aanbeveling dat deze hersteld wordt door een bedrijf dat daartoe is erkend overeenkomstig BRL SIKB 7700 met als resultaat een Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC) óf dat het herstel wordt beoordeeld door een daartoe erkend inspectiebedrijf.