SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

5.2 Zijn de afvoeren verstopt/ blijft water in de kolken en/ of lijnafwateringen staan?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Voor een goede werking van de riolering is het van belang dat deze goed onderhouden en schoon gehouden wordt. Water dat blijft staan in kolken en/ of lijnafwateringen kan duiden op een verstopping in het stelsel, waardoor water niet (in voldoende mate) afgevoerd kan worden of er voor zorgt dat de afscheidingsinstallatie niet functioneert. Nader onderzoek wordt in dit geval aanbevolen.