SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

3.3 Is het oppervlak gescheurd?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Bij scheuren is het niet eenvoudig te bepalen of deze de vloeistofdichtheid in gevaar brengen. Over het algemeen worden scheuren vanuit hoekpunten van bijvoorbeeld goten, dilataties, poeren of ter plaatse van fundaties als doorgaand beschouwd. Ook scheuren met een vast patroon zijn vaak doorgaand. Haarscheurtjes of scheuren zonder een vast patroon hebben echter vaak geen invloed op de vloeistofdichtheid.
Doorgaande scheuren zijn een gebrek.