SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

5.1 Vertonen de afwateringspunten gebreken?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Aandachtspunten bij afwateringspunten (zoals open putten, goten, lijngoten of kolken) zijn eventuele beschadigingen. Bijvoorbeeld veroorzaakt door verkeer of het vallen van materiaal. Wanneer dit tot gevolg heeft dat vloeistof anders dan naar een opvangpunt of riolering kan stromen, dan is dit een gebrek.