SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

3.4 Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Mechanische beschadigingen zoals butsen of kuilen in de vloeistofdichte bodemvoorziening zijn een gebrek wanneer hiermee de vloeistofdichte bodemvoorziening dusdanig is beschadigd, dat vloeistoffen de onderzijde van de vloeistofdichte bodemvoorziening kunnen bereiken. Aandachtspunt bij mechanische belastingen is dat vloeistoffen kunnen blijven staan in de beschadiging waardoor de vloeistofdichte bodemvoorziening aangetast kan worden (bijvoorbeeld blootleggen wapeningsijzer in beton).