SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

2.4 Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Mechanische beschadigingen zoals butsen of kuilen in de vloeistofdichte vloer of verharding zijn een gebrek wanneer hiermee de vloeistofdichte vloer of verharding dusdanig is beschadigd, dat vloeistoffen de onderzijde van de vloeistofdichte vloer of verharding kunnen bereiken. Aandachtspunt bij mechanische belastingen is dat vloeistoffen kunnen blijven staan in de beschadiging waardoor de vloeistofdichte vloer of verharding aangetast kan worden (bijvoorbeeld blootleggen wapeningsijzer in beton).