SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

5.2 Kunnen vloeistoffen van de vloeistofdichte bodemvoorziening aflopen (behalve naar de bedrijfsriolering of opvangvoorziening)?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Wanneer voor de vloeistofdichte bodemvoorziening een rapport met Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (conform AS 6700) is afgegeven, kan men er van uit gaan dat afschot en vloeistofkeringen aanwezig zijn.
Aandachtspunten zijn met name beschadigingen van de vloeistofkeringen en afwateringspunten die verstopt of verontreinigd zijn. Het is een gebrek wanneer vloeistoffen van de vloeistofdichte bodemvoorziening kunnen aflopen.