SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

4.2 Kunnen vloeistoffen van de vloeistofdichte vloer of verharding aflopen (behalve naar de bedrijfsriolering of opvangvoorziening)?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Wanneer voor de vloeistofdichte vloer of verharding een rapport met Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (conform AS 6700) is afgegeven, kan men er van uit gaan dat afschot en vloeistofkeringen aanwezig zijn.
Aandachtspunten zijn met name beschadigingen van de vloeistofkeringen en afwateringspunten die verstopt of verontreinigd zijn. Het is een gebrek wanneer vloeistoffen van de vloeistofdichte vloer of verharding kunnen aflopen.