SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

3.5 Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Door chemische invloeden kan de vloeistofdichte bodemvoorziening aangetast worden. Zure stoffen kunnen beton aantasten en diesel kan asfalt aantasten. Met name bij relatief dunne vloeistofdichte lagen (bijvoorbeeld coatings) is aantasting een aandachtspunt.
Aantasting is een gebrek wanneer hierdoor vloeistoffen de onderzijde van de vloeistofdichte bodemvoorziening kunnen bereiken.