SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

5.3 Stroomt water uit de afvoeren over de vloeistofdichte vloer of verharding?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Wanneer water vanuit de afvoeren over de voorziening stroomt dan kan dit duiden op een:

  • verstopping van het rioleringssysteem;
  • een afscheidingsinstallatie die is afgesloten of niet functioneert;
  • onvoldoende gedimensioneerd afwateringssysteem.

Bij het constateren van het overstromen van de afvoeren dient nader onderzoek naar de oorzaak en eventueel herstel plaats te vinden.