SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

4.2 Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Wanneer ter plaatse van aansluitingen op verticale bouwdelen (zoals muren, poeren, vloeistofkeringen) een opening of naad aanwezig is, moet deze zijn afgedicht met een afdichting (zoals een kitvoeg of overlaging met coating). Een opening of naad zonder afdichting is een gebrek wanneer hierdoor vloeistoffen van de vloeistofdichte bodemvoorziening af kunnen stromen.