SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

2.2 Moet de vloeistofdichte bodemvoorziening zijn aangelegd door een bedrijf dat daartoe over een erkenning beschikt?

Opmerking

Informatie

Voor de activiteit 'Grootschalig tanken', te weten een tankplaats voor het afleveren van vloeibare brandstoffen met een doorzet van meer dan 25m3/jaar (artikelen 4.509 en 5.19 Besluit activiteiten leefomgeving), geldt dat de vloeistofdichte bodemvoorziening moet zijn aangelegd door een bedrijf dat daartoe is erkend overeenkomstig BRL SIKB 7700 (zie bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit). Na aanleg wordt door het bedrijf een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) afgegeven. Een BAOC is tot zes jaar na oplevering geldig. Uiterlijk binnen zes jaar na oplevering moet voor de vloeistofdichte bodemvoorziening een inspectierapport (met VVV - Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) zijn afgegeven die vanaf het moment van afgifte ook zes jaar geldig is.