SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

1.2 Moet de vloeistofdichte vloer of verharding zijn aangelegd door een bedrijf dat daartoe over een erkenning beschikt?

Opmerking

Informatie

Voor een tankplaats voor het afleveren van vloeibare brandstoffen met een doorzet van meer dan 25m3/jaar (artikelen 3.25 en 4.94 Activiteitenregeling milieubeheer) geldt dat de vloeistofdichte vloer of verharding moet zijn aangelegd door een bedrijf dat daartoe is erkend overeenkomstig BRL SIKB 7700 (zie bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit). Na aanleg wordt door het bedrijf een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) afgegeven. Een BAOC is tot zes jaar na oplevering geldig. Uiterlijk binnen zes jaar na oplevering moet voor de vloeistofdichte vloer of verharding een inspectierapport (met VVV - Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) zijn afgegeven die vanaf het moment van afgifte ook zes jaar geldig is.