SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

4.4 Zijn de afdichtingen losgelaten?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Door diverse oorzaken kunnen afdichtingen loslaten, vaak is dit zichtbaar doordat deze openstaat. Met name op locaties die onderhevig zijn aan vocht of weersinvloeden is dit een aandachtspunt. Onthechting over de volledige hoogte van de afdichting is een gebrek.