SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

6.1 Zijn er verzakkingen zichtbaar?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Verzakkingen in de nabijheid van (straat)kolken, afscheiders of riolering duiden vaak op een lekkage in het systeem. Door indringend (regen)water spoelt de grond mee het riool in en vinden verzakkingen plaats. Wanneer een verzakking wordt geconstateerd dient nader onderzoek naar de oorzaak en eventueel herstel plaats te vinden.