SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

3.6 Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Craquelé (haarscheurtjes) kan duiden op uitdroging/verdroging van de afdichting en is een gebrek wanneer deze volledig doorgezet is of tot volledige onthechting leidt. Scheurvorming in de afdichting is een gebrek wanneer die over de volledige hoogte is doorgezet; die scheurvorming toont zich vaak als een snede.