SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

4.5 Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Mechanische beschadigingen zoals sneden of butsen in de afdichting zijn een gebrek wanneer deze beschadiging zich over de volledige hoogte van het hechtvlak heeft doorgezet.