SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

4.3 Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Door chemische invloeden kan de vloeistofdichte vloeistofdichte bodemvoorziening aangetast worden. Dit is vooral zichtbaar doordat de afdichting verweekt of vervormd is. Aantasting over de volledige hoogte van de afdichting is een gebrek.