SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

3.1 Ontbreken afdichtingen in de vloer/ verharding?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Wanneer ter plaatse van bijvoorbeeld bevestigingspunten, dilataties, doorvoeren of goten een opening of naad aanwezig is, moet deze zijn afgedicht met een afdichting (zoals een kitvoeg of overlaging met coating). Een opening of naad zonder afdichting is een gebrek.