SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

2.4 Is/ zijn de jaarlijkse bedrijfsinterne controle(s) (BIC) uitgevoerd?

Opmerking

Informatie

De drijver van de inrichting moet op grond van artikel 5.19 lid 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving zorg dragen voor regelmatig onderhoud en moet een jaarlijkse controle van de vloer of verharding, overeenkomstig bijlage 6 van AS SIKB 6700, plaatsvinden. Wanneer deze niet is uitgevoerd dan vervalt het inspectierapport (inclusief VVV = Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) en moet een nieuwe inspectie door een daartoe erkend bedrijf worden uitgevoerd.