SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

2.6 Moet de vloeistofdichte bodemvoorziening (opnieuw) worden beoordeeld en goedgekeurd?

Opmerking

Informatie

Een vloeistofdichte bodemvoorziening moet opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd:

  • binnen zes jaar na aanleg door een daartoe erkend BRL SIKB 7700 bedrijf;
  • binnen de termijn die vermeld is in het inspectierapport;
  • indien reparatie, het regelmatig onderhoud of controle (BIC) niet is uitgevoerd;
  • indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.