SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

1.6 Moet de vloeistofdichte vloer of verharding (opnieuw) worden beoordeeld en goedgekeurd?

Opmerking

Informatie

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd:

  • binnen zes jaar na aanleg door een daartoe erkend bedrijf;
  • binnen de termijn die vermeld is in het inspectierapport;
  • indien reparatie, het regelmatig onderhoud of controle (BIC) niet is uitgevoerd;
  • indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.