SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

2.7 Is het gebruik of de belasting van de vloeistofdichte bodemvoorziening ten opzichte van voorgaande controle of inspectie gewijzigd?

Opmerking

Informatie

In de rapportage van de inspectie is aangegeven waar de vloeistofdichte bodemvoorziening voor gebruikt wordt en is de vloeistofdichte bodemvoorziening middels (overzichts-)foto’s en/ of een situatieschets vastgelegd. Wanneer het gebruik of oppervlak van de vloeistofdichte bodemvoorziening wijzigt, kan dit betekenen dat de vloeistofdichte bodemvoorziening niet meer als vloeistofdicht voor de betreffende activiteit kan worden beschouwd. Bij twijfel dient men zodoende de rapportage of het inspectiebedrijf te raadplegen.