SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

1.7 Is het gebruik of de belasting van de vloeistofdichte vloer of verharding ten opzichte van voorgaande controle of inspectie gewijzigd?

Opmerking

Informatie

In de rapportage van de inspectie is aangegeven waar de vloeistofdichte vloer of verharding voor gebruikt wordt en is de vloeistofdichte vloer of verharding middels (overzichts-)foto’s en/ of een situatieschets vastgelegd. Wanneer het gebruik of oppervlak van de vloeistofdichte vloer of verharding wijzigt, kan dit betekenen dat de vloeistofdichte vloer of verharding niet meer als vloeistofdicht voor de betreffende activiteit kan worden beschouwd. Bij twijfel dient men zodoende de rapportage of het inspectiebedrijf te raadplegen.