SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

2.6 Bevinden zich losse delen in het oppervlak?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Losse delen worden veroorzaakt door mechanische belasting of beschadiging. Hierbij kan gedacht worden aan bewegende elementen tot kapotgereden (hoek)delen van een vloeistofdichte vloer of verharding.
Losse delen zijn een gebrek wanneer hierdoor vloeistoffen de onderkant van de vloeistofdichte vloer of verharding kunnen bereiken.