SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

6.4 Is de afscheidingsinstallatie verontreinigd, beschadigd of is de vlotter defect?

Opmerking

Afbeeldingen

Informatie

Aan de afscheidingsinstallatie dient halfjaarlijks onderhoud plaats te vinden. Wanneer de afscheidingsinstallatie niet goed onderhouden wordt of niet functioneert, kan dit tot gevolg hebben dat verontreinigd water in het rioleringssysteem terecht komt of uit de afvoeren over de voorziening stroomt.
Een aandachtspunt is vlekvorming in de nabijheid van de afscheidingsinstallatie. Dit kan duiden op onvoldoende onderhoud of een (voormalige) calamiteit aan de afscheider. Zie het Informatieblad Bedrijfsrioleringen voor meer informatie.