SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

1.1 Kies de activiteit om te bepalen of de vloer of verharding vloeistofdicht moet zijn?

Tankplaats voor wegverkeer of spoorvoertuigen met doorzet >25m3/jrWasplaats voor motorvoertuigen, spoorvoertuigen of werktuigenOpslaan (elementen van)autowrakken voorafgaand aan aftappen vloeistoffen en demontage Opslag uitlogende (afval)stoffen niet overkapt/overdektVloer landbouwhuisdieren zonder mestkelderStralen metalen met vloeibare bodembedreigende stoffenMobiele afleverinstallatie voor lichte olieAfleveren brandstoffen anders dan voor wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen met doorzet >25m3/jrMet hoge druk wassen van de onderkant boten op de walMengen inkt/destilleren oplosmiddelenresten/spoelen verpakkingen bij flexodruktechniekTextiel reinigen met oplosmiddelen en PERInwendig reinigen vrachtwagens en andere transportmiddelenVloeistofdicht bassin bij afval(mee)verbrandingsinstallatiesOpslaan agrarische bedrijfsstoffen Opslaan wrakken van tweewielige motorvoertuigen voorafgaand aan aftappen vloeistoffen en demontageAftappen vloeistoffen en demontage wrakken van tweewielige motorvoertuigen Vulpunten en aftappunten brandstoffen ondergrondse tanksVulpunten en aftappunten gasolie, smeerolie, afgewerkte olie, vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanksDompelbaden en douches installaties voor gewasbescherming of biocidesOpslaan gebruikte accu’sOpslaan in verpakking van vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffenOpslag vloeibare kunstmeststoffen in verpakking voor agrarische activiteitenOpslag vloeibare kunstmeststoffen in tank voor agrarische activiteitenOpslaan ADR klasse 5.2 type D tot en met FBeitsen/etsen metalen en dompelbad metalenElektrolytisch of stroomloos aanbrengen metaallagen in dompelbadAanbrengen conversielagen op metalen in dompelbadThermisch aanbrengen metaallagen in dompelbadChemisch behandelen steen in dompelbadUitwassen beton/ aanbrengen ontkistingsmiddelenTankplaats vaartuigenTextiel reinigen met PERHet laden van accu’s welke bodembedreigende vloeistoffen bevatten (natte accu’s)

Opmerking

Informatie

In de Omgevingsvergunning, onderdeel Milieu of in het Activiteitenbesluit/-regeling milieubeheer is voorgeschreven of een vloer of verharding bij een bepaalde activiteit vloeistofdicht moet zijn. Voor de in onderstaande lijst opgenomen activiteiten moet overeenkomstig het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer een bodembeschermende voorziening in de vorm van een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding aanwezig zijn. Selecteer de activiteit en daaronder wordt aangegeven op basis van welke artikelen in het Activiteitenbesluit milieubeheer respectievelijk Activiteitenregeling milieubeheer de voorzieningen verplicht zijn gesteld.