SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte bodemvoorziening en bedrijfsriolering

Informatie

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de Omgevingsvergunning, onderdeel Milieu, PGS-en of in het Omgevingsplan is voorgeschreven of een bodemvoorziening (vloer of verharding) bij een bepaalde activiteit vloeistofdicht moet zijn. Voor de in onderstaande lijst opgenomen activiteiten moet overeenkomstig het Besluit activiteiten leefomgeving een bodembeschermende voorziening in de vorm van een vloeistofdichte bodemvoorziening of soms een lekbak   aanwezig zijn. Selecteer de activiteit en daaronder wordt aangegeven op basis van welke paragraaf en artikelen in het Besluit activiteiten leefomgeving de voorzieningen verplicht zijn gesteld.