SIKB checklist

CHECKLIST

Vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering

1.3 Is de vloeistofdichtheid aangetoond met een inspectierapport of BAOC?

Opmerking

Informatie

De vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer of verharding kan worden aangetoond met een:

  • inspectierapportage waarin is vermeld dat de vloer of verharding vloeistofdicht is en waarin of waarbij een inspectierapport (inclusief Verklaring Vloeistofdichte Voorziening -VVV) is gevoegd. De rapportage en VVV moeten zijn afgegeven door een inspectiebedrijf dat daartoe is erkend overeenkomstig AS SIKB 6700;
  • Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) door een bedrijf dat daartoe is erkend overeenkomstig BRL SIKB 7700.